Khóa cút đầu vào

Liên hệ

Khóa cút đầu vào chia nước đầu vào giữa các thiết bị để lấy 1 nhánh vào máy lọc nước. Giúp đóng ngắt nguồn nước cấp vào máy khi cần để thay thế, sửa chữa.

Hỗ trợ mua hàng

Khóa cút đầu vào chia nhánh các thiết bị tiện lợi

Khóa cút đầu vào chia nước đầu vào giữa các thiết bị để lấy 1 nhánh vào máy lọc nước, các đường nước cấp đầu vào giúp đóng ngắt nguồn nước cấp vào máy khi cần để thay thế và sửa chữa..

Đầu chia có kích thước f10, đây là tiêu chuẩn chung cho nguồn nước cấp đầu vào của một máy lọc nước. Khoá cút đầu vào không làm ảnh hưởng tới đường ống nước, với khoá cút nước cho đường nước vào máy lọc nước.

Sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghệ cấp chứng nhận phù hợp ISO 9001:2008.